Jos haluat laajentaa palveluvalikoimaasi menestyksekkäästi, tarjoamme käyttöösi suunnittelumenetelmistä asiakaslähtöisimmän – palvelumuotoilun! Palvelumuotoilun keinoin varmistetaan jo varhaisessa vaiheessa se, että käynnistämäsi palvelu vastaa aitoon asiakastarpeeseen, jolloin menestymisen mahdollisuudetkin kasvavat!

Jos palvelumuotoilun idean haluaa tiivistää mahdollisimman simppeliksi, se on järjestelmällinen menetelmä asiakastarpeen aitoon kartoittamiseen. Palvelumuotoilulla varmistetaan, että olemme todella käsittäneet oikein sen ongelman, jonka haluamme palvelullamme ratkaista. Toisin sanoen kyse on siitä, että palveluja suunniteltaessa pyritään hahmottamaan millaiset ihmiset palvelua käyttävät, mitä he palvelulta odottavat ja miten he haluavat palvelua käyttää. Palvelumuotoilu on astumista asiakkaan saappaisiin ja katsomista palvelua hänen näkökulmastaan. Tähän edellytyksenä on tietysti ensin asiakkaan tunnistaminen – kuka on meidän asiakas! Se ei ole aina ihan niin selkeä kysymys kuin ensin ajattelisi!